29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
173015 Jemi diňlenen sany
31781 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gireli tansa
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Gireli tansa
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän