42 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
20299 Jemi diňlenen sany
7752 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Säher şemaly
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Säher şemaly
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän