1 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
267 Jemi diňlenen sany
55 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Däliler kimin
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Däliler kimin
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän