2 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
645 Jemi diňlenen sany
148 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Meni söý
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Meni söý
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän