9758 Jemi diňlenen sany
2055 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gel, gel
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Gel, gel
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän