36 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
14348 Jemi diňlenen sany
3164 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söý meni
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söý meni
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän