36 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
14298 Jemi diňlenen sany
3155 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Jogap yok senden
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Jogap yok senden
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän