29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
166590 Jemi diňlenen sany
30373 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft Azat Dönmezow) Tans oýna
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ft Azat Dönmezow) Tans oýna
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän