26 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
69213 Jemi diňlenen sany
11776 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft Azat Dönmezow) Tans oýna
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ft Azat Dönmezow) Tans oýna
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän