29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
158006 Jemi diňlenen sany
28768 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft Azat Dönmezow) Tans oýna
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ft Azat Dönmezow) Tans oýna
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän