37 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
22662 Jemi diňlenen sany
4999 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft. Firýuza) Dine sen
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ft. Firýuza) Dine sen
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän