16602 Jemi diňlenen sany
3803 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft Repa) Bal ýaly
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ft Repa) Bal ýaly
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän