16602 Jemi diňlenen sany
3803 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Salam ezizim
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Salam ezizim
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän