22861 Jemi diňlenen sany
7661 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Eý zülpi tar
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Annaberdi Atdanow - Berekeli çykaý Annaberdi Atdanow - Ýardan aýryldym Annaberdi Atdanow - Aýly Agşam Annaberdi Atdanow - Azat eýlegin Annaberdi Atdanow - Bahar çagynda Annaberdi Atdanow - Bibijan Annaberdi Atdanow - Aşyk oglan Annaberdi Atdanow - Armanym galdy Annaberdi Atdanow - Aý peri Annaberdi Atdanow - Ak ýüzli Maralym Annaberdi Atdanow - Aperin Annaberdi Atdanow - Akja gül Annaberdi Atdanow - Ýazlarym bar Annaberdi Atdanow - Uruş Hakda Ballada Annaberdi Atdanow - Ýatlama Annaberdi Atdanow - Ýara garaşýan Annaberdi Atdanow - Seslen Annaberdi Atdanow - Seni küýsedim Annaberdi Atdanow - Toý güni Annaberdi Atdanow - Süýji arzuwlar Annaberdi Atdanow - Suwa geledir Annaberdi Atdanow - Söýmedim gözel Annaberdi Atdanow - Öz gülüm Annaberdi Atdanow - Oba gyzlary Annaberdi Atdanow - Sen ýetir Annaberdi Atdanow - Sen gerek Annaberdi Atdanow - Kemsinmezmi Annaberdi Atdanow - Perwana Annaberdi Atdanow - Mukamyň syry Annaberdi Atdanow - Näz eder Annaberdi Atdanow - Maral gözli eý zenan Annaberdi Atdanow - Keç Pelek Annaberdi Atdanow - Maral Annaberdi Atdanow - Gyzlaryň Annaberdi Atdanow - Leýla Annaberdi Atdanow - Jan enem Annaberdi Atdanow - Gonşy gyz Annaberdi Atdanow - Gitdim Annaberdi Atdanow - Gojalar Annaberdi Atdanow - Garybyň aydymy Annaberdi Atdanow - Geler sallana sallana Annaberdi Atdanow - Garrylar gerek Annaberdi Atdanow - Gel obamyň lälesi Annaberdi Atdanow - Durnalar Annaberdi Atdanow - Burny aşak Annaberdi Atdanow - Duran ýerlerine Annaberdi Atdanow - Eneş Annaberdi Atdanow - Eý zülpi tar Annaberdi Atdanow - Dildar Annaberdi Atdanow - Dört örüm saçly Annaberdi Atdanow - Dillen läläm Annaberdi Atdanow - Çopan oglan Annaberdi Atdanow - Bidert ýarym Annaberdi Atdanow - Bilani