38 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
31779 Jemi diňlenen sany
8251 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&. Doganlar) - Söýgiň güýji
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän