42 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
19974 Jemi diňlenen sany
7591 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýgi oduna ýak
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söýgi oduna ýak
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän