145 Jemi diňlenen sany
47 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söygülim (Feat Kadyr Atabaýew)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söygülim (Feat Kadyr Atabaýew)
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän