26 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
69236 Jemi diňlenen sany
11810 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Şek şeki
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Şek şeki
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän