42 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
20298 Jemi diňlenen sany
7750 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gyzym (& Bilbil Öwezowa)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Gyzym (& Bilbil Öwezowa)
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän