37 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
22637 Jemi diňlenen sany
4994 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Birje ýylgyraý
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Birje ýylgyraý
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän