149577 Jemi diňlenen sany
26118 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Seň bilen başga
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän