3 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
1413 Jemi diňlenen sany
233 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Näziňi çekdirme
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Näziňi çekdirme
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän