627 Jemi diňlenen sany
86 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Atajan Eýýubow) Bäsleşik
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Atajan Eýýubow) Bäsleşik
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän