1540 Jemi diňlenen sany
272 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Şirin günler
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Şirin günler
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän