5 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
657 Jemi diňlenen sany
309 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gülüm
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän