750 Jemi diňlenen sany
118 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Jalaý gyz
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Jalaý gyz
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän