2 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
136 Jemi diňlenen sany
40 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Beraghsa (remix)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän