16990 Jemi diňlenen sany
6002 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Bahar geldi
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Bahar geldi
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän