16997 Jemi diňlenen sany
6002 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Jeýhun derýa
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Jeýhun derýa
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän