18614 Jemi diňlenen sany
4815 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Aýjerenim (Janly ses)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Aýjerenim (Janly ses)
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän