149446 Jemi diňlenen sany
26103 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Bal ýaly (Ýyldyz albom)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän