240 Jemi diňlenen sany
21 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Hoş geldiň täze ýyl, eziz Diýara
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Hoş geldiň täze ýyl, eziz Diýara
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän