42 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
19170 Jemi diňlenen sany
7236 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Bilbil Öwezowa) Elimiň aýasy [Acoustic]
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Bilbil Öwezowa) Elimiň aýasy [Acoustic]
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän