30212 Jemi diňlenen sany
6759 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Meň ýerime
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Meň ýerime
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän