70284 Jemi diňlenen sany
15962 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Diňe sen
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Diňe sen
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän