42 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
18845 Jemi diňlenen sany
7121 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Minnetdar Eje
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Minnetdar Eje
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän