42 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
19899 Jemi diňlenen sany
7565 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Kalpdan [Acoustic]
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Kalpdan [Acoustic]
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän