42 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
19196 Jemi diňlenen sany
7242 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Duý Bu Ritmi
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Duý Bu Ritmi
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän