18504 Jemi diňlenen sany
5281 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft Serdar Agaly) Söygiň azap
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ft Serdar Agaly) Söygiň azap
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän