12089 Jemi diňlenen sany
5891 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Kakyş Gulow) Ýetim
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Kakyş Gulow) Ýetim
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän