162 Jemi diňlenen sany
10 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Orazgül Öwezmyradowa) Asuda diýar
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän