12023 Jemi diňlenen sany
2215 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Çekýän zaryňy
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Çekýän zaryňy
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän