3151 Jemi diňlenen sany
696 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Tirkiş Amangeldiýew - Gel ýarym
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Tirkiş Amangeldiýew - Gel ýarym
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän