39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
13063 Jemi diňlenen sany
3816 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Saňa baka
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Saňa baka
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän