29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
166499 Jemi diňlenen sany
30365 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(feat Soprano) - 1234
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(feat Soprano) - 1234
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän