333 Jemi diňlenen sany
71 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Elini uzadanok
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Elini uzadanok
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän