92 Jemi diňlenen sany
38 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Säher guşlar saýranda
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Säher guşlar saýranda
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän