132 Jemi diňlenen sany
13 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýen ýarym
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söýen ýarym
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän