143 Jemi diňlenen sany
40 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Döne döne
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Döne döne
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän