12089 Jemi diňlenen sany
5891 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Soldy durmuş güllerim
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Soldy durmuş güllerim
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän