274 Jemi diňlenen sany
84 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Akja ýar
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Akja ýar
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän